Byggmaterial

Virke

Vi har ett stort sortiment med virke Med alla möjliga storlekar

Gips

Gips från Moland Byggvaror

Plast

Plast från GOP - Glasfiber & Plastprodukter

Lister

Vi har ett stort sortiment på lister ca 200 sorter.

Vid mer information Kontakta Oss eller Besök Hidingebro bygghandel!