Borga Fönster

Borga Fönster

  • PVC- eller aluminiumram
  • 2- eller 3-glas
  • En- eller tvålufts
  • Fast eller öppningsbart
  • Standardglas, laminerat eller härdat glas
  • Öppningsriktning
  • Kulörval

Vid byte från gammalt till nytt

Mät fönsterhålet i väggen. Ange alltid bredden först och sedan höjden. Bäst är att ta bort foder/lister runt fönstret för att få ett så exakt mått som möjligt på bredd och höjd. Räkna bort ca 10 mm utrymme på var sida mellan vägg och fönster för tätningen (drevning).

Ange hängningen. En regel är att man ska se gångjärnen och då ange vilken sida av fönstret dessa sitter på. T.ex. på ett fönster som öppnas inåt ska man ange gångjärnens placering sett från insidan där de sitter.

Vid mer information Kontakta Oss eller Besök Hidingebro bygghandel!

www.borga.se